Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP.OL.7720.407.2019 - Zakup usługi odbioru, transportu i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Lublinie