Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OS.7720.424.2019 - Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim, na potrzeby OReg AMW w Szczecinie