Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OW.7720.384.2019 - Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Warszawie. Termin składania ofert do dnia 08-10-2019 godz. 10:00, otwarcie ofert 08-10-2019 godz. 10:30 UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: składanie 14-10-2019 godz 10:00 otwarcie 14-10-2019 godz 10:30