Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OW.7720.125.2019 - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (typ E) obejmująca dystrybucję i dostawę do nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie