Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OK.7720.391.2019 - Bieżąca obsługa i konserwacja kotłowni gazowej przy ul. Langiewicza 41 w Kielcach. Oferty w przedmiotowym postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami podanymi w treści Ogłoszenia. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 17.09.2019 r. godz. 13:00. Termin otwarcia ofert: 17.09.2019 r. godz. 13:30