Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OP.7720.393.2019 - Remont elewacji budynku usługowego w Poznaniu, ul. Głuszyna 273 wraz z naprawą murków betonowych