Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP.OL.7720.367.2019 - Budowa budynku wielorodzinnego o 30 mieszkaniach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (przyłącza, parking, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie terenu, mała architektura, urządzenia siłowni terenowej, plac zabaw i zieleń) w Zamościu na terenie działki nr 1/110 i 1/113 przy ul. Wojska Polskiego