Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OK.7720.352.2019 - Remont sklepu SPS wraz z wykonaniem rampy towarowej w Krakowie przy ul. Pijarów 3. Oferty w przedmiotowym postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami podanymi w treści Ogłoszenia. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 06.09.2019 r. godz. 13:00. Termin otwarcia ofert: 06.09.2019 r. godz. 13:30