Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OK.7720.348.2019 - Wymiana drzwi do archiwum w budynku siedziby AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3. Oferty w przedmiotowym postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami podanymi w treści Ogłoszenia. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 06.09.2019 r. godz. 12:00. Termin otwarcia ofert: 06.09.2019 r. godz. 12:30