Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OX.7720.332.2019 - Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu