Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie DZP-OS.7720.274.2019 - „Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie” Termin składania ofert 16.08.2019 r. do godziny 10:00, otwarcie ofert 16.08.2019 r. o godzinie 11:00.