Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OB.7720.281.2019 - Usługa określenia dla celu zbycia najmu dzierżawy, ustanowienia trwałego zarządu wartości rynkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego.