Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OK.7720.288.2019 - Wymiana gazowych kotłów dwufunkcyjnych na kotły kondensacyjne w lokalach mieszkalnych przy ul. Satyryków i ul. Ossolińskich w Gliwicach. Oferty w przedmiotowym postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami podanymi w treści Ogłoszenia. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 25.07.2019 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 25.07.2019 r. godz. 10:30