Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OS.7720.264.2019 - Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości na terenie działania Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie Termin składania ofert 13.08.2019 r. do godziny 10:00, otwarcie ofert 13.08.2019 r. o godzinie 10:30