Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OP.7720.271.2019 - Dostawa wraz z wymianą wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkaniowych Skarbu Państwa