Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie DZP-OP.7720.271.2019 - Dostawa wraz z wymianą wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkaniowych Skarbu Państwa