Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OZ.7720.276.2019 - Remont dachu budynku mieszkalnego w Żaganiu, przy ul. Karpińskiego 3-5-7-9. Oferty w postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 23.07.2019 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert:23.07.2019 r. godz. 10:30