Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie DZP-OP.7720.285.2019 - Roboty budowlane w zakresie remontu balkonów w budynku mieszkalnym w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 16A i 16B