Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OZ.7720.248.2019 - Przebudowa budynku biurowego ul. Zjednoczenia 104 i 106 w Zielonej Górze. Oferty w postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 22.07.2019 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert:22.07.2019 r. godz. 10:30