Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OZ.7720.222.2019 - Naprawa kotłów dwufunkcyjnych w budynkach Skarbu Państwa. Oferty w przedmiotowym postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami podanymi w treści Ogłoszenia i SIWZ. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 11.07.2019 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 11.07.2019 r. godz. 10:30