Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OZ.7720.240.2019 - Przebudowa konstrukcji dachu wraz z usunięciem skutków zalewania budynku w Czerwieńsku, ul. Składowa 12. Oferty w postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 10.07.2019 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert:10.07.2019 r. godz. 10:30