Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP.OL.7720.238.2019 - Pielęgnacja zieleni przy budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach zewnętrznych będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie.