Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP.OB.7720.250.2019 - Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy