Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie DZP.OB.7720.250.2019 - Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy