Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OP.7720.158.2019 - Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem będących w zasobie AMW Oddziału Regionalnego w Poznaniu. Oferty w przedmiotowym postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 03.07.2019 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 03.07.2019 r. godz. 11:30