Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OG.7720.196.2019 - „Zawarcie umowy ramowej na remont kwater i lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie AMW OReg Gdynia”.