Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OZ.7720.245.2019 - "Świadczenie usługi stałego dostępu internetu w budynkach internatowych w Międzyrzeczu, Wędrzynie, Świętoszowie i Żaganiu". Oferty w postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 15.07.2019 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert:15.07.2019 r. godz. 10:30