Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OZ.7720.228.2019 - Zakup tonerów na potrzeby OReg AMW Zielona Góra Oferty w postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 18.06.2019 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert:18.06.2019 r. godz. 10:30