Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OB.7720.136.2019 - "Dostawa i wymiana ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przy ul. Sybiraków 14 i 16 w Bydgoszczy, ul. Świętokrzyska 4 w Brodnicy oraz ul. Topolowa 1 w Łasku"