Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OS.7720.237.2019 - Wykonanie robót wykończeniowych „pod klucz” wraz z wyposażeniem w kuchnie gazowo-elektryczne w 4 lokalach mieszkalnych przy ul. Marynarki Wojennej 10A nr 1, 2, 3 i 15 w Dziwnowie – zadanie inwestycyjne OS Y29 Dziwnów Termin składania ofert: 18.06.2019 r. 10:00 Termin otwarcia ofert: 18.06.2019 r. 10:30