Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP.OL.7720.184.2019 - wycena nieruchomości – określenie wartości prawa własności do nieruchomości poł. w Zamościu, Nałęczowie, Rzeszowie, Jarosławiu, Siedlcach i w Białobrzegach oraz określenie wartości prawa służebności