Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie DZP.OL.7720.184.2019 - wycena nieruchomości – określenie wartości prawa własności do nieruchomości poł. w Zamościu, Nałęczowie, Rzeszowie, Jarosławiu, Siedlcach i w Białobrzegach oraz określenie wartości prawa służebności