Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie DZP-OP.7720.212.2019 - Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu