Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OK.7720.191.2019 - Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych, kwaterach i kwaterach internatowych przed ich ponownym zasiedleniem. Oferty w przedmiotowym postępowaniu można składać wyłącznie w formie papierowej, zgodnie z wymaganiami podanymi w treści Ogłoszenia. Ofert nie można składać za pośrednictwem platformy eb2b. Termin składania ofert: 05.06.2019 r. godz. 12:00 Termin otwarcia ofert: 05.06.2019 r. godz. 12:30