Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OK.7720.197.2019 - Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości z zasobu AMW