Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie DZP-OO.7720.159.2019 - Wykonanie przeglądów kominiarskich i czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, w budynkach mieszkalnych stanowiących własność skarbu Państwa, którymi gospodaruje AMW OR Olsztyn, położonych w miejscowościach Białystok oraz Elbląg w podziale na 2 części.