Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OW.7720.129.2019 - Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 9 części