Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OP.7720.134.2019 - Wykonanie okresowej rocznej kontroli przewodów kominowych oraz kontroli instalacji gazowej w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa