Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OW.7720.24.2019 - Usługi konserwacyjne oraz drobne naprawy wraz z zabezpieczeniem i usuwaniem awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego w budynkach Skarbu Państwa, będących we władaniu Agencji Mienia Wojskowego – Oddziału Regionalnego w Warszawie w podziale na 3 części