Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie DZP-OG.7720.122.2019 - Przeprowadzenie kontroli okresowej 5-letniej instalacji elektrycznej i odgromowej, o której mowa w art. 62 ust. 1pkt 2 ustawy Prawo budowlane, w obiektach stanowiących zasób AMW OReg w Gdyni.