Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OG.7720.122.2019 - Przeprowadzenie kontroli okresowej 5-letniej instalacji elektrycznej i odgromowej, o której mowa w art. 62 ust. 1pkt 2 ustawy Prawo budowlane, w obiektach stanowiących zasób AMW OReg w Gdyni.