Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP.OL.7720.83.2019 - Świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych oraz na terenach będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie