Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie DZP.OL.7720.83.2019 - Świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych oraz na terenach będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie