Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie DZP-OS.7720.90.2019 - Wykonanie robót wykończeniowych „pod klucz” wraz z wyposażeniem w kuchenki w 4 lokalach mieszkalnych przy ul. Marynarki Wojennej 10A w Dziwnowie – zadanie inwestycyjne OS Y29 Dziwnów.