Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure DZP-OG.7720.109.2019 - „ Częściowe roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku siedziby Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni, ul. M. Curie Skłodowskiej 19 - zadanie GD V17 .”