Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure DZP-OX.7720.93.2019 - Wykonanie usługi w zakresie wyceny wartości nieruchomości stanowiących zasób Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu.