Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure OL.ZP.7720.13.2018 - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego GZ 50 obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla potrzeb lokalu mieszkalnego (pustostan), kotłowni gazowej