Logo

Platforma zakupowa eB2B. Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Postępowanie OL.ZP.7720.13.2018 - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego GZ 50 obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla potrzeb lokalu mieszkalnego (pustostan), kotłowni gazowej