Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure OZ-ZP.7720.25.2018 - Wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości