Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Contract awarding procedure OL-ZP.7720.4.2018 - Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim oraz zasięgu lokalnym obejmującym województwo podkarpackie oraz lubelskie