Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Contract awarding procedure OW-DO.7729.1.2019/ 54/2019 - Ochrona fizyczna nieruchomości z zasobu Agencji Mienia Wojskowego będących we właściwości rzeczowej i miejscowej Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie